Hitta till Skärgårdsparken

Skärgårdsparken nås enklast via trafikplats Kalmar dämme från E22:an och från Södra vägen via Hagbynäsvägen, där parkering finns. Både Kalmarsundsleden och cykelvägen “ångloksleden” passerar genom området. Närmaste busshållplats är Svaneberg och ligger på Södra vägen, 600 meter från entréområdet.

Tillgänglighet

I våtmarksområdet finns grusvägar med god framkomlighet om du kommer från grusparkeringen vid Hagbynäsvägen. Det finns ett flertal sittplatser längs dessa grusvägar och cirka 450 meter från parkeringen hittar du tillgängliga paviljonger och grillplatser. Övriga delar av Skärgårdsparken är mer kuperade och består av smalare stigsystem med bland annat ramper och spänger.

Fler sidor inom skärgårdsparken

Biologisk mångfald - Skärgårdsparkens natur

Kunskap om och förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön gör oss mer rädda om naturen.

Dagvatten, våtmarker och tekniska anläggningar - Naturliga reningsverk

Det rika vattnet skapar en oas för många olika växter, insekter och djur.

Historia och kulturlämningar - Skärgårdsparken, Habybynäs, Kalmar Dämme

Det vackra landskapet med spår av odling från minst 400 år och tre stora järnåldersgravrösen visar att människor vi

Om Skärgårdsparken

Här finns stigar längs kusten och genom hagar, skog och våtmark – utmärkta för vandring, cykling och ridning.

Rekreation och friluftsliv - Välkommen till Skärgårdsparken en plats av mångfald

Vandra, cykla, rid, fågelskåda, lek eller bara njut av naturens lugn. Här finns mycket att göra och upptäcka!

Publicerad: 4 juni 2024