Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Odlingslotter

Odlingslott

Nytt avtal för odlingslotter

Kalmar kommun har tagit fram ett nytt avtal för odlingslotter. Det nya avtalet kommer att skickas ut till alla som idag arrenderar en odlingslott hos Kalmar kommun.

I arbetet med det nya avtalet har vi utgått från dialogträffarna som genomfördes under hösten 2020. Du kan läsa mer om dialogerna här.

Ett odlingslottsområde är ett område utan stugor där du hyr en liten bit mark och kan odla frukt, bär, blommor och grönsaker. Det är även tillåtet att ha en kompost.

Kontakt

Fler sidor inom parker, lek och odling

Lekplatser

Om våra lekplatser, lekparker och aktivitetsparker.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Publicerad: 5 juni 2017