Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Lekplatser i Kalmar kommun

Det finns gott om lekplatser i Kalmar kommun. På kartan ovan ser du var de finns. De röda prickarna är aktivitetsparker, de gröna är lekparker och de blå prickarna är mindre lekplatser.

Aktivitetsparker i Kalmar

I Kalmar finns det tre stycken aktivitetsparker.

Lekparker i Kalmar

Lekparkerna har stor variation av utrustning för barn i alla åldrar.