Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Lekparken i Påryd

 

Den här lekparken är känd för sina linbanor som man kan ”tävla” med.

Fler sidor inom lekparker i kalmar

Kornlyckans lekpark - Ljungbyholm

Lekpark som passar små och stora barn. Parken har fokus på tillgänglighet och biologisk mångfald.

Lekparken i Skälby

I Skälby finns både en mindre lekplats och en större lekplats där det finns ett stort utbud av aktiviteter

Lekparken i Smedby

Lekpark som har stor variation av utrustning för barn i alla åldrar.

Lekparken Kalmar centrum

Lekpark främst för barn och unga, finns andra aktiviteter i nära anknytning som passar flera åldersgrupper.

Lekparkerna i Lindsdal

I Lindsdal finns två lekparker, en i norra och en i södra.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 8 februari 2019