Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Lekparker i Kalmar i Kalmar kommun

I Kalmar finns en mängd olika lekparker. Lekparkerna har varierande innehåll för barn i alla åldrar. Vissa lekparker är lättillgängliga även för funktionsnedsatta.

Kornlyckans lekpark - Ljungbyholm

Lekpark som passar små och stora barn. Parken har fokus på tillgänglighet och biologisk mångfald.

Lekparken i Påryd

Känd för sina linbanor, som man kan ”tävla” med.

Lekparken i Skälby

I Skälby finns både en mindre lekplats och en större aktivitetspark där det finns ett stort utbud av aktiviteter

Lekparken i Smedby

Lekpark som har stor variation av utrustning för barn i alla åldrar.

Lekparken Kalmar centrum

Lekpark främst för barn och unga, finns andra aktiviteter i nära anknytning som passar flera åldersgrupper.

Lekparkerna i Lindsdal

I Lindsdal finns två lekparker, en i norra och en i södra.