Många torp hörde till Skälby

Om du hör ordet TORP, tänker du kanske på en röd liten stuga med vita knutar. Framför står en torpare och hans fru och en stor barnaskara.

Till bilden kan fogas ett par kor och kanske rentav en häst. I stian ett par grisar och i hönshuset höns och tupp. Här finns också ladugård och loge. Vidare får vi tänka oss en färgskala med allt från rött till grått samt tegel- och halmtak.

Så här såg Skälbys torp faktiskt ut under senare delen av 1800-talet, tills flertalet slukades av den växande stadens bostadskvarter.

Redan i början 1700-talet fanns det 14 torp på Skälbys ägor och denna siffra steg efter hand till 22 under loppet av 1800-talet.

Ett av de ännu bevarade torpen är Nyttorp, numera med adress Timmermansgatan 54. Själva namnet på torpet ger eventuellt en indikation på att det tillkommit relativt sent, omkring 1820. Den förste innehavaren Sven Nilsson bär dessutom titeln nybyggare. Till Nyttorp hörde det på 1870-talet drygt sju hektar åker.

Omkring 1900 blev Nyttorp bostad för en smed. På en karta från 1911 kan man också se smedens verkstad ett stycke från torpet.

Smeden Karl Friberg med familj var den siste som bebodde Nyttorp. Familjen flyttade därifrån omkring 1952. På 1960-talet användes torpstugan på Nyttorp som syslöjdslokal för Funkaboskolans elever.

Fler sidor inom spännande historia om skälby kungsgård

Familjen le Grands tid på Skälby

Axel Eward le Grand föddes i Lund 1850. Hans familj, med den jordbrukande fadern i spetsen, flyttade runt i sin jak

Skälby – ett helt samhälle i miniatyr

I slutet av 1600-talet fanns en mängd större och mindre byggnader på Skälby.

Skälbys historia

Här kan du hälsa på djuren som sköts av 4H-gården, fika och klättra högt upp mot himlen i spindelnätet.

Skälby – vägarnas, landskapets och markernas historia

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Så föddes den berömda Skälbykorven

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Senast uppdaterad: 2 juli 2021
Publicerad: 1 juni 2021