Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/natur-friluftsliv-och-parker/parker-lek-och-odling/lekplatser/lekparker-i-kalmar/lekparken-i-skalby.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Lekparken i Skälby

I Skälby finns både en mindre lekplats samt en större lekpark där det finns ett stort utbud av aktiviteter.