Folkets hus och bygdegårdar

I Kalmar finns ett tjugotal aktiva folkets hus och bygdegårdar som fungerar som samlingslokaler främst i kommunens mindre samhällen.

Lokalerna drivs av ideella krafter som får stöd av kommunen. Föreningarnas uppgift är att hålla byggnaderna i bra skick och låta lokalerna vara tillgängliga för traktens förenings- och kulturliv.

Fler sidor inom mötesplatser för alla

Träffpunkter för äldre

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former och få ett stöd i vardagen

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Biblioteket

Våra bibliotek är mötesplatser dit alla är välkomna

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Smedjan

Välkommen till kultur- och fritidsfilialen Smedjan

Öppen förskola

En kreativ mötesplats för barn 0-12 år tillsammans med föräldrar

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Publicerad: 9 maj 2017