Skälbys historia

I dag tänker du nog mest på Skälby kungsgård som en plats för lek och fritid. Här kan du hälsa på djuren som sköts av 4H-gården, fika och klättra högt upp mot himlen i spindelnätet.

Men området kring Skälby har en lång och spännande historia. Låt oss berätta den för dig!

Redan under stenåldern för flera tusen år sedan bodde människor i området. Här finns också spår av järnålderns människor i form av gravar som domarringar och stenrösen. Det sägs också att man på 1800-talet till och med hittade resterna av ett strandat vikingaskepp på ägorna. Förr letade sig nämligen en vik, Trångsundet, in från Kalmarsund mot Skälby, men den är igenväxt sedan länge.

Skälby på 1200-talet
Första gången Skälby nämns i skrift var i början av 1200-talet, på medeltiden. Kalmar var då en viktig handelsstad. I den gamla staden, som låg i närheten av borgen, var det liv och rörelse på gatorna och det talades både svenska och tyska. Här bodde hantverkare och handelsmän och i de två klostren levde munkar och nunnor. Skälby bestod på den här tiden av en handfull gårdar. Gårdarna ägdes av kyrkor och kloster som fick spannmål och kött härifrån. Man odlade också medicinalväxter – örter som ansågs kunna bota olika sjukdomar. Flera hundra år senare upptäckte vetenskapsmannen Carl von Linné att ett par av nunnornas örter fortfarande växte nära en av dammarna. Det var kalmusrot, som användes för att rena dricksvatten, och pestskråp som hjälpte just mot pest och mot ont i magen.

Nils Dackes 1500-tal
Gustav Vasa blev kung i Sverige 1523. Lite senare gjorde han Skälby till kungamaktens egendom och lät ståthållaren Jakob Smålänning bo på godset. Men det var inte bara kungens män som höll till här – enligt sägnen hade bondeledaren Nils Dacke sitt högkvarter i en av hagarna på Skälby under bondeupproret 1542.

Landshövdingar under 1600-talet
På 1600-talet blev Skälby säte för en rad landshövdingar. Den förste av dem var Jesper Andersson Cruus som kom till gården 1634. Han efterträddes av Conrad Falkenberg som lät anlägga en stor trädgård med hundratals fruktträd, rosenbuskar och en damm med fiskar i. På gården fanns också flera torp, en smedja och ett tegelbruk.

Den skotske generalen och adelsmannen Robert Douglas och hans fru Hedvig Mörner kom till Skälby 1651. Familjen fick godset som belöning för Douglas insatser under 30-åriga kriget. Hedvig följde ofta med sin man och hären ut i krig i andra länder där hon vårdade skadade och sjuka. Hon ska också ha varit skicklig på att ta hand om sårade hästar. Hedvig födde tre av makarnas sju barn nära slagfälten. När Hedvig vistades på Skälby, blev hon ofta uppsökt av kalmarbor som visste hur kunnig hon var i att behandla olika sjukdomar hos både djur och människor. Hedvig ägnade sig även åt hästavel. Robert bodde också tidvis på Skälby när han inte var ute i krig.

Skälby under 1700-1800-talet
På 1680-talet blev Skälby återigen kungamaktens egendom och användes som landshövdingeresidens fram till slutet av 1800-talet. Den stora, vita herrgården byggdes 1785 och de röda flyglarna, sidobyggnaderna, kom till 1839. Lite senare anlades en park med kastanjer, pyramidpopplar och jasminhäckar samt en pampig allé som ledde upp till herrgården. Skälby var ett riktigt flott ställe!

Makarna Axel och Betty le Grand kom som arrendatorer till Skälby 1889. De skötte jordbruket och levde ett riktigt herrgårdsliv med många bjudningar och fester. Deras döttrar, Eivor och Greta, red ofta runt på ägorna. När systrarna blev vuxna, började de tillverka en speciell sorts korv som de kallade Skälbykorv.

Kalmar stads Skälby på 1900-talet
Kalmar stad, eller kommun som vi säger idag, köpte Skälby 1933. Lantbrukaren Viktor Hugo Petersson och hans fru Aina Magnell arrenderade Skälby av kommunen och skötte lantbruket där. Ett av deras fem barn, Gitta Magnell, född 1935, har skrivit en bok om sin uppväxt på gården. Den yngste i syskonskaran, Ola Magnell (1946-2020), blev senare känd låtskrivare, sångare och gitarrist.

När barnen Magnell var små såg området kring Skälby helt annorlunda ut jämfört med idag. Det kan vara svårt att föreställa sig, men blunda och försök! Tänk bort hela Hansa city, stadsdelarna Funkabo, Oxhagen, Djurängen, E 22 och Ölandsleden. Skälbys åkrar, hagar och ängar bredde ut sig flera kilometer i varje riktning!

År 1965 var jordbruksepoken över på Skälby. Kalmar kommun började dela upp marken och fram växte istället bostadsområden, vägar och industrier. Men fortfarande påminner namnen på stadsdelar och gator i närheten oss om Skälbys historia. Oxhagen, Djurängen, Jakob Smålännings gata, Trångsundsvägen och, inte minst, Kungsgårdsvägen.

Fler sidor inom spännande historia om skälby kungsgård

Familjen le Grands tid på Skälby

Axel Eward le Grand föddes i Lund 1850. Hans familj, med den jordbrukande fadern i spetsen, flyttade runt i sin jak

Skälby – ett helt samhälle i miniatyr

I slutet av 1600-talet fanns en mängd större och mindre byggnader på Skälby.

Skälbys torp

Om du hör ordet TORP, tänker du kanske på en röd liten stuga med vita knutar. Framför står en torpare och hans fru

Skälby – vägarnas, landskapets och markernas historia

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Så föddes den berömda Skälbykorven

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Publicerad: 26 januari 2021