Skälby – ett helt samhälle i miniatyr

I slutet av 1600-talet fanns en mängd större och mindre byggnader på Skälby. I slutet av 1700-talet betraktades många av dem som omoderna.

På 1780-talet, när Lars Fredrik von Kaulbar var landshövding och bodde på gården, uppfördes en helt ny huvudbyggnad helt i tidens stil med flygelbyggnader vid sidan om. Husen omgavs av en stor park med en tillhörande trädgård. Här förenades odling av frukt, bär och grönsaker med vägar och stigar som man både kunde rida och promenera på.

De ekonomibyggnader – som stall, ladugårdar, loge och spannmålsmagasin – som vi kan se än idag, är byggda från 1850-talet och fram till 1960-talet då jordbruk och mjölkproduktion upphörde på Skälby.

På 1930-talet bestod Skälbys ägor av totalt 400 hektar. Det är lika mycket som 544 fotbollsplaner! Drygt hälften av ytan utgjordes av åkrar och resten av skog. Vid samma tid fanns det 18 hästar, 90 kor, 60 kalvar, 100 grisar och lika många höns. Du kan tänka dig att det behövdes många anställda för att sköta om djuren och jord- och skogsbruket på Skälby! I en förteckning över vilka som bodde på gården vid den här tiden, hittar vi bland annat statare, pigor, drängar, jordbruksarbetare, ladugårdskarlar, en rättare, som var en slags förman, trädgårdsdräng och trädgårdsmästare. På gården fanns också en smed och en slöjdare. Skälby var som ett helt samhälle i miniatyr!

Fler sidor inom spännande historia om skälby kungsgård

Familjen le Grands tid på Skälby

Axel Eward le Grand föddes i Lund 1850. Hans familj, med den jordbrukande fadern i spetsen, flyttade runt i sin jak

Skälbys historia

Här kan du hälsa på djuren som sköts av 4H-gården, fika och klättra högt upp mot himlen i spindelnätet.

Skälbys torp

Om du hör ordet TORP, tänker du kanske på en röd liten stuga med vita knutar. Framför står en torpare och hans fru

Skälby – vägarnas, landskapets och markernas historia

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Så föddes den berömda Skälbykorven

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Senast uppdaterad: 2 juli 2021
Publicerad: 1 juni 2021