Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Familjen le Grands tid på Skälby

Axel Eward le Grand föddes i Lund 1850. Hans familj, med den jordbrukande fadern i spetsen, flyttade runt i sin jakt på den perfekta gården.

I mitten av 1880-talet gifte sig Axel med Elisabeth Lundberg från Uppsala. Kort efter giftermålet flyttade paret till Hossmo säteri söder om Kalmar där Axel tillträtt som ny arrendator. Dottern Eivor föddes där 1887.

Två år senare slog sig familjen ner på Skälby. Här föddes sedan dottern Greta 1892 och åtminstone periodvis var barnens farfar och faster, godsägaren Carl Johan le Grand och Elise Constance, också bosatta på gården.

Familjen le Grand levde herrgårdsliv på Skälby och hade en stor umgängeskrets. Man ägnade sig åt allt från festliga middagar till ridning och segling. Sommartid var man ofta vid Fiskartorpet vid Jutnabben och umgicks med familjen Jeansson som hade sommarställe på Talludden.

Axel le Grand var en intresserad jordbrukare och såg till att göra stora moderniseringar på Skälby. Han investerade i vandringströska, självläggare och självbindare – maskiner som gjorde jordbruket mer effektivt. Så småningom införskaffades dessutom en lastbil för diverse transporter - det närbelägna Kalmar erbjöd en god marknad för gårdens alla produkter. Vidare var Axel le Grand mycket intresserad av jordförbättring. Då markerna på Skälby var av mycket varierande kvalitet, grävdes det många meter dike för att göra jorden bördigare.

Axel le Grand dog 1929. Hustrun Elisabeth och de båda döttrarna bodde kvar på gården. Elisabeth avled 1933 och samma år köpte Kalmar stad Skälby. Victor Hugo Persson, som arbetat som tillsyningsman under Axels tid på Skälby, tog över som arrendator. Systrarna Eivor och Greta flyttade från Skälby under första hälften av 1940-talet och bosatte sig på Västerlånggatan i Gamla stan i Kalmar.

Fler sidor inom spännande historia om skälby kungsgård

Skälby – ett helt samhälle i miniatyr

I slutet av 1600-talet fanns en mängd större och mindre byggnader på Skälby.

Skälbys historia

Här kan du hälsa på djuren som sköts av 4H-gården, fika och klättra högt upp mot himlen i spindelnätet.

Skälbys torp

Om du hör ordet TORP, tänker du kanske på en röd liten stuga med vita knutar. Framför står en torpare och hans fru

Skälby – vägarnas, landskapets och markernas historia

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Så föddes den berömda Skälbykorven

Systrarna Eivor och Greta le Grand uppfann den berömda Skälbykorven som faktiskt finns än idag!

Senast uppdaterad: 2 juli 2021
Publicerad: 1 juni 2021