Trafiksäkerhet på din gata

Trafiksäkerhet - Vuxna och barn som cyklar på en väg

Trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar. Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö.

Att begränsa hastigheten på vägar görs för att alla som vistas på och omkring vägen ska vara trygga och säkra. Det händer att bilar kör fortare än den högsta tillåtna hastigheten på gator och ofta sker det utan att föraren tänker på det.

Du som är bilist på gatan:

Var uppmärksam på vad som händer omkring dig och håll avstånd till andra trafikanter på gatan. Även cyklister och gående är trafikanter som kan göra oväntade manövrar. Anpassa hastigheten till gatans förhållanden. Anslutande utfarter och platser där barn vistas kräver extra uppmärksamhet och försiktighet. På och omkring bostadsgator kan du räkna med att det alltid finns barn som rör sig. Lägg telefonen åt sidan medan du sitter bakom ratten och använd alltid bilbälte och bilbarnstol för din egen och dina barns säkerhet. Läs mer om vilka regler som gäller för bilbarnstolar på
ntf.se.

Du som är cyklist på gatan:

Se över din cykel innan du kör iväg så att allt fungerar som det ska. Finns det reflexer och lampor på cykeln? I trafiken ska cyklar framföras på höger sida av vägen och i första hand på cykelbanor om det finns. Trottoarer och gångbanor är för fotgängare, inte för cyklister. Parkera cykeln i cykelställ, då vet du att cykeln inte står i vägen för övriga trafikanter. Använd alltid hjälm om du är under 15 år och gärna annars också. Var uppmärksam på trafiken runtomkring, för din egen säkerhet på cykeln.
På kalmar.se finns mer att läsa om hur du cyklar smart.

Du som är tomtägare vid gatan:

Gör det enkelt för trafikanter på din gata genom att klippa träd och häckar som skymmer sikten. Prova gärna att sätta dig i en bil och titta, exempelvis över ett hörn. Sikten är god om du kan se vad som händer på den korsande gatan. Du kan bli skadeståndsskyldig om en olycka skulle ske på grund av att du inte klippt din trädgårdshäck. Som fastighetsägare är du även skyldig att se till att trottoaren utanför din fastighet är röjd så att den är framkomlig för fotgängare. På nästa sida kan du läsa mer om hur du håller efter trädgården på ett trafiksäkert sätt.

Syftet med Din Fart-displayen är att uppmärksamma bilföraren på verklig hastighet och påverka körbeteendet så att skyltad hastighet hålls. Genom att hålla hastigheten får vi både säkrare och trivsammare gator.

Alla som befinner sig i anslutning till gatan kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten
ytterligare. I samband med att vi sätter upp Din Fart-display på er gata skickar vi med ett par tips på hur just du kan hjälpa till i olika situationer. Tipsen är naturligtvis även tillämpliga på gator där Din Fart-displayen inte sitter uppe.

Fler sidor inom trafiksäkerhet

Tillfällig skyltning för cyklister

Tillfällig skyltning på utvalda ställen för att sporra dig som cyklist att vara extra försiktig när du korsar vissa

Trafikregler

Information om olika trafikregler som gäller och som du ofta stöter på i Kalmar

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Cykellyse- och reflexanvändning

Ta hand om dig själv och dina medtrafikanter under den mörka årstiden

Säkra skolvägar

Här kan du tycka till om din väg till och från skolan

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Publicerad: 17 oktober 2018