Trafikregler

Skylt som visar att det är gångfartsområde

Här kan du hitta information om olika trafikregler som gäller och som du ofta stöter på i Kalmar.

Bild som visar att det är gångfartsområde

I ett gångfartsområde får du inte köra fordonet med en högre hastighet än gångfart. Det gäller även dig som cyklist. Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. På Kvarnholmen får du cykla i båda riktningarna i alla gångfartsområden utom på Södra Långgatan som är enkelriktad. När du kör ut från ett gångfartsområde har du väjningsplikt enligt utfartsregeln.

För att göra det tydligt för dig som kör bil att du kan få möte av cyklister i ett gångfartsområde så har vi på Larmgatan och Västra Sjögatan satt upp skyltar som visar att det finns mötande cykeltrafik. Sådana skyltar kommer att dyka upp på fler ställen framöver.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Följande fordon får dock vistas på gågator om det behövs:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

I Kalmar är cykel- och mopedtrafik förbjuden på Storgatan. Fordonstrafik på gågatorna är förbjuden 11-14 (11-14), detta gäller även fordon med tillstånd enligt ovan.

Skylt motortrafik förbjuden och en skult som visar enkelriktad gata till höger

Skylt motortrafik förbjuden till vänster och skylt för enkelriktad gata till höger

Det har kommit upp flera skyltar för motortrafik förbjuden runt Malmen och Stensö. Motortrafik förbjuden innebär inte samma som enkelriktad gata. Nedan reder vi ut begreppen:

Motortrafik förbjuden

Märket anger att det är förbjudet att passera med annat motordrivet fordon än moped klass II. Det innebär att du som bilist eller motorcyklist inte får köra in på en gata med denna skylt. Är du dock exempelvis parkerad på gatan får du färdas i båda riktningarna för att ta dig ut från gatan, eftersom du då inte passerat skylten. Cyklister och mopedister (klass II) får passera märket. Tänk på att fordon ska hållas till höger vid möte och att förarna ska hålla ett betryggande avstånd mellan fordonen.

Enkelriktad trafik

En enkelriktad gata skyltas med enkelriktad trafik i början av gatan och med infartsförbud från andra hållet av gatan. Anvisningsmärket med en pil anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Infartsförbudskylten innebär att här får varken motorfordon eller cyklist färdas i motsatt riktning, oavsett om du redan står inne på gatan eller om du åker in på gatan.

En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation, där trafiken kör motsols.

Cirkulationsplatser har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror främst på att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten.

Fordon som tänker köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen och ska därför i god tid sänka hastigheten eller stanna (källa: transportstyrelsen.se).

När man som bilist kör ut ur en cirkulationsplats och ska passera en obevakad cykelpassage, ska man lämna företräde åt cyklande och mopedförare (klass II) på eller på väg ut på cykelpassagen.

När två fordon närmar sig en korsning har föraren väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt om det saknas vägmärke eller trafiksignal som anger väjnings- eller stopplikt. Det gäller alltså exempelvis i trevägskorsningar, när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng. Detta fritar dock inte någon av förarna från kravet på särskild försiktighet.

Du har skyldighet att lämna företräde för buss som visar tecken på att lämna busshållplatsen när du åker på väg som har hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre.

Cykelpassage

Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med vägmarkering för cykelpassage.

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen.

Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelpassage.

Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Cykelöverfart

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

Fler sidor inom trafiksäkerhet

Tillfällig skyltning för cyklister

Tillfällig skyltning på utvalda ställen för att sporra dig som cyklist att vara extra försiktig när du korsar vissa

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Cykellyse- och reflexanvändning

Ta hand om dig själv och dina medtrafikanter under den mörka årstiden

Säkra skolvägar

Här kan du tycka till om din väg till och från skolan

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Publicerad: 17 oktober 2018