Städning och renhållning

Sopningsarbetet följer ett rullande schema enligt nedan.

Fler sidor inom renhållning och snöröjning

Istappar

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort istappar och snö från taken skyndsamt.

Sandning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Vanliga frågor om snöröjningen i Kalmar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om snöröjning.

Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Publicerad: 14 juni 2018