Istappar

Istappar som hänger ner från ett tak

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort istappar och snö från taken skyndsamt.

Varningsskylt eller tillfälligt anordnade avspärrningar är ej tillräckligt vid akut fara, utan istappar och liknande som utgör fara ska tas bort omedelbart och utan dröjsmål. Varningsskyltar enligt vägmärkesförordningen ska placeras i båda ändar av faran.

Fastighetsägaren ansvarar för att is och snö som skottas ner från taken forslas bort omgående och enligt överenskommelse med kommunen. Vid arbete som inte är akut krävs polisens tillstånd för uppställning av lift och eventuell avstängning av gångbana eller gator.
 
Vid akut åtgärd med omedelbar fara ska i första läget trafikanter varnas, därefter ska åtgärd mot faran ske.

Eventuella hänvisningar och avstängningar av gångbanor ska utföras med av kommunen godkänt avstängningsmaterial. Liftarbeten sker enligt arbetsmiljöverkets regler.

Fler sidor inom renhållning och snöröjning

Sandning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Sandsopning 2024

Vårsopningen 2024 pågår vecka 11-20. Arbetet påverkas av vädret.

Städning och renhållning

Sopningsarbetet följer ett rullande schema med början på våren.

Vanliga frågor om snöröjningen i Kalmar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om snöröjning.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Publicerad: 10 november 2017