Sandsopning 2024

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på våra gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2024 pågår vecka 11-20 med reservation för att förseningar kan uppstå.

Fler sidor inom renhållning och snöröjning

Istappar

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort istappar och snö från taken skyndsamt.

Sandning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Städning och renhållning

Sopningsarbetet följer ett rullande schema med början på våren.

Vanliga frågor om snöröjningen i Kalmar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om snöröjning.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Publicerad: 21 mars 2023