Stölder och auktioner

På Kalmar kommun arbetar vi för att:

  • successivt utrusta fler cykelparkeringar med bättre cykelställ som medger smidig fastlåsning av ramen.
  • anlägga cykelparkeringar med bra cykelställ på platser där det saknas, till exempel på en del prioriterade busshållplatser. I stort sett hela den kommunala cykelparkeringen i stationsområdet är redan upprustad. Cykelparkeringen bakom Pressbyrån ägs av privat fastighetsägare och är ej upprustad.
  • Att genomföra cykelparkeringskontroller cirka två gånger per år på Kvarnholmen för att identifiera övergivna cyklar och därmed få ökad tillgänglighet och ordning i cykelställen.

Kommunen förvarar omhändertagna cyklar från cykelparkeringskontroller på Kvarnholmen i tre månader och lämnar under denna tid tillbaka dem till ägaren om denne visar upp en polisanmälan och kan styrka att man är ägaren (kvitto, garantisedel, nyckel, med mera). Du får vägledning av polisen vart du vänder dig för att hämta ut din cykel om de konstaterar att vi har den i vårt förvar.

Kontakt

Fler sidor inom cykel

Tillfällig skyltning för cyklister

Tillfällig skyltning på utvalda ställen för att sporra cyklister att vara extra försiktiga när man korsar vissa stö

Upptäck Kalmar med cykel

Här hittar du cykelkartan och får tips om fina stråk för utflykter och upplevelser.

Drift och underhåll av gång- och cykelbanor

Om snöröjning, sandning, sopning och hur du felanmäler cykelbanor.

Parkering

Om parkeringsregler och vad som händer med kvarlämnade cyklar.

Tips och råd

Ta del av Kalmar kommuns tips och råd för att få mer ut av din cykel och samtidigt känna dig säker i trafiken

Cykelgarage

För dig som är extra rädd om din cykel eller bara vill parkera den torrt och varmt så finns två cykelgarage.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 april 2023
Publicerad: 21 augusti 2018