Stölder och auktioner

På Kalmar kommun arbetar vi för att:

  • successivt utrusta fler cykelparkeringar med bättre cykelställ som medger smidig fastlåsning av ramen.
  • anlägga cykelparkeringar med bra cykelställ på platser där det saknas, till exempel på en del prioriterade busshållplatser. I stort sett hela den kommunala cykelparkeringen i stationsområdet är redan upprustad. Cykelparkeringen bakom Pressbyrån ägs av privat fastighetsägare och är ej upprustad.
  • Att genomföra cykelparkeringskontroller cirka två gånger per år på Kvarnholmen för att identifiera övergivna cyklar och därmed få ökad tillgänglighet och ordning i cykelställen.

Kommunen förvarar omhändertagna cyklar från cykelparkeringskontroller på Kvarnholmen i tre månader och lämnar under denna tid tillbaka dem till ägaren om denne visar upp en polisanmälan och kan styrka att man är ägaren (kvitto, garantisedel, nyckel, med mera). Du får vägledning av polisen vart du vänder dig för att hämta ut din cykel om de konstaterar att vi har den i vårt förvar.

Kontakt

Fler sidor inom cykel

Cykling i Kalmar kommun

Upptäck Kalmar med din cykel

Mätningar och cykelbokslut

I Kalmar görs mätningar på cykelanvändandet och varje år kommer det ut ett cykelbokslut.

Parkering

Hur och var vi parkerar våra cyklar har stor betydelse för tillgängligheten för medtrafikanter och fotgängare.

Tips och råd

Ta del av Kalmar kommuns tips och råd för att få mer ut av din cykel och samtidigt känna dig säker i trafiken

Uthyrning och verkstäder

Här har vi samlat cykeluthyrningsställen i närområdet och verkstäder om olyckan skulle vara framme

Senast uppdaterad: 26 april 2019
Publicerad: 21 augusti 2018