Drift och underhåll av gång- och cykelbanor

Enligt kommunens cykelstrategi ska vi arbeta för att successivt erbjuda en allt bättre service för cyklister. För att hålla gång- och cykelvägarna rena och fria från bland annat krossat glas sker regelmässig sopning utöver den intensiva sandupptagningsperioden på våren.

Krossat glas är ett problem för både cyklister som för våra fyrbenta vänner. Därför har det under sommaren skett veckovis sopning på ett antal centrala, utvalda stråk. På just dessa stråk har vi identifierat störst förekomst av krossat glas och hoppas därför att i ännu större utsträckning än tidigare kunna städa bort glaskrosset.

Övriga gång- och cykelvägar i staden cirka en gång i månaden och ute i kringliggande tätorter cirka två gånger per år.

Ser du krossat glas på en gång- eller cykelväg där du bor, gör då en felanmälan genom länken under "Mer information". När felanmälan når oss gör vi en extra utryckning nästkommande arbetsdag.

Fler sidor inom cykel

Cykling i Kalmar kommun

Upptäck Kalmar med din cykel

Mätningar och cykelbokslut

I Kalmar görs mätningar på cykelanvändandet och varje år kommer det ut ett cykelbokslut.

Parkering

Hur och var vi parkerar våra cyklar har stor betydelse för tillgängligheten för medtrafikanter och fotgängare.

Stölder och auktioner

Tips hur du bättre skyddar dig mot stölder, hur du anmäler samt hur Kalmar kommun hanterar omhändertagna cyklar.

Tips och råd

Ta del av Kalmar kommuns tips och råd för att få mer ut av din cykel och samtidigt känna dig säker i trafiken

Uthyrning och verkstäder

Här har vi samlat cykeluthyrningsställen i närområdet och verkstäder om olyckan skulle vara framme

Senast uppdaterad: 15 mars 2019
Publicerad: 21 augusti 2018