Bygdeväg på del av Förlösavägen

En sträcka på cirka 700 meter av Förlösavägen, mellan Ödingstorpsvägen och Stinsvägen, blir så kallad bygdeväg. Delsträckan får nya skyltar och vägmarkeringar.

Publicerad: 10 maj 2024