Kalmar i topp för resor med kollektivtrafik

Kalmar ligger i topp i landet vad gäller ökningen av resor med kollektivtrafik. Både i ett längre perspektiv och vad gäller återhämtningen efter pandemin. Framgångsfaktorer bedöms vara utformningen av trafiken och klimatväxlingen, där parkeringsintäkter används för att sänka biljettpriserna.

Det är företaget Trivector som mäter hur invånarna i Sveriges städer reser. Sedan första mätningen 1998 har Kalmar haft ökande siffror för resor med kollektivtrafiken jämfört med resten av landet. Vad gäller återhämtningen efter pandemin ligger Kalmar på andra plats i riket med en ökning på 16 procent.

- Kalmar har haft större procentuell ökning av stadstrafikresandet de senaste 25 åren än någon annan större svensk stad. Som underlag finns mätningar gjorda 1998, 2016, 2019 och 2023, säger Mats Améen, senior trafikkonsult på Trivector Traffic.

En av förklaringarna till den stora resandeökningen i Kalmar är satsningen på turutbud för de starkaste linjerna. Få städer av Kalmars storlek har 5-minuterstrafik i rusningstid och 10-minuterstrafik mitt på dagen. Kalmar kommuns grepp att klimatväxla parkeringsintäkter för att kunna sänka biljettpriserna ses också som intressant och innovativt, enligt Trivector.

- För kommunens styrande majoritet (S, C och V) förblir en växande och vital kollektivtrafik en nyckel för att nå våra högt ställda mål. Att använda parkeringsintäkter för att hålla nere priser i kollektivtrafiken är ett viktigt medel. Med en ny mobilitetstrategi i ryggen, fortsatta investeringar och i god dialog med Kalmar Länstrafik är det vår ambition att öka andelen hållbara resor, säger Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Underlaget presenterades på Trivectors webbinarium "Trender i kollektivtrafikresandet – vad kan det lära oss för att utforma framtidens trafik?" den 7 maj.

Publicerad: 14 maj 2024