Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Tonårstiden kan vara en spännande, utvecklande och krävande period då tonåringen behöver vuxna som kan visa vägen, särskilt när det kommer till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Fler sidor inom för dig som är förälder

Familjerådgivning och familjeterapi

Hjälp du kan få för att arbeta med familjerelationer.

A-traktorer och mopeder

Vilka ansvar du som vårdnadshavare har för ditt barn som är ute i trafiken.

Meningsfull fritid

Kommunens fritidsalternativ för barn och unga.

Så jobbar vi med ungdomsbrottslighet

Är du orolig för ditt barn finns det stöd att få.

Föräldraskapsutbildningar

Vi erbjuder många utbildningar till dig som är förälder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 juni 2023
Publicerad: 9 mars 2023