Meningsfull fritid för unga

Att unga känner meningsfullhet är något av det viktigaste mot att hamna i brottslighet. Här hittar du information om vilka fritidsalternativ som erbjuds av kommunen.

Fler sidor inom för dig som är förälder

Alkohol och droger

Så kan du guida ditt barn kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Familjerådgivning och familjeterapi

Hjälp du kan få för att arbeta med familjerelationer.

A-traktorer och mopeder

Vilka ansvar du som vårdnadshavare har för ditt barn som är ute i trafiken.

Så jobbar vi med ungdomsbrottslighet

Är du orolig för ditt barn finns det stöd att få.

Föräldraskapsutbildningar

Vi erbjuder många utbildningar till dig som är förälder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 december 2023
Publicerad: 9 mars 2023