Förebygga välfärdsbrott

Genom att upptäcka och motverka välfärdsbrott ser vi till att skattebetalares pengar kommer dit de ska.

Fler sidor inom brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att du ska kunna känna dig trygg och säker i vår kommun

För dig som är förälder

Stöd och information om vad du behöver tänka på för att hålla barn och ungdomar borta från brottslighet.

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert närområde.

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Så samverkar skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet för att förebygga brott hos unga.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Brottsförebyggande arbete gör vi genom en samlad lägesbild, samverkan och faktabaserat arbetssätt.

Så arbetar vi drogförebyggande

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Ta hand om varandra i Kalmar!

Genom att ta hand om varandra kan vi göra varje evenemang till en positiv upplevelse!

Våldsbejakande extremism

Så arbetar vi för att förebygga att personer radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism.

Publicerad: 24 april 2023