Ta hand om varandra i Kalmar!

Det händer mycket i Kalmar och våra evenemang är uppskattade folkfester. Genom att ta hand om varandra kan vi göra varje evenemang till en positiv upplevelse!

Även Kvinnofridslinjen ger stöd. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt för att få råd, stöd och hjälp.

Linjen är bemannad dygnet runt av utbildad personal som är van att möta människor i kris eller svåra livssituationer. Du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Kontakt

 • Emma Sundin

  Handläggare - Internationell samordning, demokrati och jämställdhet

  0724637969

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18

  Postadress

  Box 611
  391 26 Kalmar

Fler sidor inom brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att du ska kunna känna dig trygg och säker i vår kommun

För dig som är förälder

Stöd och information om vad du behöver tänka på för att hålla barn och ungdomar borta från brottslighet.

Förebygga välfärdsbrott

Genom att upptäcka och motverka välfärdsbrott ser vi till att skattebetalares pengar kommer dit de ska.

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert närområde.

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Så samverkar skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet för att förebygga brott hos unga.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Brottsförebyggande arbete gör vi genom en samlad lägesbild, samverkan och faktabaserat arbetssätt.

Så arbetar vi drogförebyggande

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Våldsbejakande extremism

Så arbetar vi för att förebygga att personer radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism.

Senast uppdaterad: 24 april 2023
Publicerad: 13 juni 2017