Samverkan mellan skola,
socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Polis och ungdom samtalar

Tillsammans för trygga uppväxtvillkor i Kalmar kommun

Vad är SSPF?

I Kalmar kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet.
SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Syfte och mål för SSPF-samverkan

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 16 år, som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och kriminalitet. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som det finns tidig oro kring. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Om du känner dig orolig för någon i din närhet kan du kontakta vår SSPF-koordinator för samråd. SSPF-koordinator kallar till nätverksmöte.

Information på andra språk / other languages

Fler sidor inom brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att du ska kunna känna dig trygg och säker i vår kommun

För dig som är förälder

Stöd och information om vad du behöver tänka på för att hålla barn och ungdomar borta från brottslighet.

Förebygga välfärdsbrott

Genom att upptäcka och motverka välfärdsbrott ser vi till att skattebetalares pengar kommer dit de ska.

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert närområde.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Brottsförebyggande arbete gör vi genom en samlad lägesbild, samverkan och faktabaserat arbetssätt.

Så arbetar vi drogförebyggande

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Ta hand om varandra i Kalmar!

Genom att ta hand om varandra kan vi göra varje evenemang till en positiv upplevelse!

Våldsbejakande extremism

Så arbetar vi för att förebygga att personer radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism.

Senast uppdaterad: 24 april 2023
Publicerad: 28 december 2022