A-traktorer och mopeder

A-traktorer, mopedbilar och mopeder är ett populärt sätt för unga att ta sig fram. Som förälder finns det några saker du behöver hålla koll på.

Fler sidor inom för dig som är förälder

Alkohol och droger

Så kan du guida ditt barn kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Familjerådgivning och familjeterapi

Hjälp du kan få för att arbeta med familjerelationer.

Meningsfull fritid

Kommunens fritidsalternativ för barn och unga.

Så jobbar vi med ungdomsbrottslighet

Är du orolig för ditt barn finns det stöd att få.

Föräldraskapsutbildningar

Vi erbjuder många utbildningar till dig som är förälder

Övriga länkar

Publicerad: 4 april 2023