Giftfri förskola

Blåklint

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor.

Att arbeta med miljöfrågor är viktigt både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Giftfria förskolor och skolmiljöer

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att handlingsplanen: "Giftfri vardag för barn – Handlingsplan för giftfria förskolor och skolmiljöer i Kalmar kommun", officiellt ska börja gälla.

Handlingsplanen har arbetats fram av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen.

Fri från skadliga kemikalier

Syftet med handlingsplanen är att sträva mot att barnen i Kalmar kommun ska vistas i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt är fri från skadliga kemikalier som kan påverka dem negativt.

Det här görs till exempel genom att:

  • öka kunskapen om vilka ämnen som finns i de material som används på förskolan och skolan
  • göra medvetna val vid byggnation, renovering och inköp
  • rensa bort befintligt olämpligt material inom förskolor och skolmiljön.

Handlingsplanens åtta huvudområden

Handlingsplanen är indelad i åtta huvudområden; Leksaker och hobbymaterial, möbler och textil, mat och tillagning, hygien och städ, kemiska produkter, inköp och upphandling, byggnation, ombyggnation och utemiljö samt utbildning och kompetensutveckling. Huvudområdena finns att läsa i sin helhet här under.

Fler sidor inom gemensamma sidor

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan barn i förskola

Sjukanmäl ditt barn via lärplattformen Edlevo

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Publicerad: 18 april 2017