Allmän förskola

Från och med höstterminen när barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola innebär att barnet har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan under bestämda tider. För de som behöver andra tider eller mer tid minskas den ordinarie avgiften med 33 procent.

Barnet som går i allmän förskola har alltså rätt till minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det innebär att även barn som inte har rätt till förskola utifrån exempelvis föräldrarnas förvärvsarbete eller studier ändå ska erbjudas minst 525 timmar. Detsamma gäller om barnet har rätt till förskola men vistas på förskolan mindre än 525 timmar per år.

I Kalmar kommun erbjuds avgiftsfri allmän förskola tisdag-onsdag-torsdag klockan 9-14.

Allmän förskola är frivillig

Att delta i allmän förskola är naturligtvis frivilligt. Syftet är att ge alla barn tillgång till den pedagogiska stimulans förskolan kan ge, oavsett föräldrarnas övriga behov av barnomsorg.

Allmän förskola ingår som en del av förskolans normala verksamhet och barnen kommer vanligtvis att gå in i den verksamhet som redan finns. Fördelningen av de 15 timmarna avgör varje förskola och samma tider gäller för alla barn.

Kommunen ordnar inte skolskjuts utan det får du som förälder ordna själv.

När börjar barnet?

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Tiderna för allmän förskola följer även i övrigt skolans terminstider.

Barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Den allmänna förskolan gäller bara förskolan och inte pedagogisk omsorg, men barn som är inskrivna i denna verksamhet har rätt att också delta i allmän förskola.

Dagbarnvårdaren har vanligtvis inte möjlighet att följa ditt barn till och från förskolan. Ett alternativ kan då vara överflyttning av ditt barn till förskolan. Diskutera detta med förskolechefen på din enhet.

Avgifter

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För de barn som vistas i förskolan utöver tiden för allmän förskola minskas den ordinarie förskoleavgiften med 33 procent.

Avgiften för tre–femåringar i pedagogisk omsorg kommer att vara
densamma som för barn som deltar i allmän förskola.

Anmälan

Du som redan nu har ditt barn i förskolan behöver inte göra någon
anmälan.

Om du vill flytta över ditt barn från pedagogisk omsorg till förskola, ska du anmäla detta via Mina sidor - kalmar.se/foralder

Detsamma gäller dig som inte har någon placering för ditt barn i dag och vill att barnet ska delta i allmän förskola.

Fler sidor inom gemensamma sidor

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan barn i förskola

Sjukanmäl ditt barn via lärplattformen Edlevo

Giftfri förskola

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 13 september 2022
Publicerad: 20 maj 2021