Stöd till säker och trygg förening

Varför finns stödet?

Säker och trygg förening är en arbetsmodell för att upptäcka och förebygga risker och olyckor i föreningslivet. Innehållet i arbetsmaterialet är utformat i samarbete med föreningslivet, RF-SISU Småland och Kalmar kommun.

Det gemensamma målet är att få in ett naturligt säkerhetstänk i föreningslivet och därigenom minimera risker och olycksfall. Arbetet ska skapa en trygg miljö så att föreningsledare, deltagare, anhöriga och publik ska känna trygghet i sitt föreningsengagemang. Arbetet är ett sätt för föreningen att jobba med ständig förbättring och att steg för steg förbättra och utveckla föreningens verksamhet över tid.

Föreningar som genom sitt arbete med Säker & trygg- konceptet skapar ett mervärde för barn, ungdomar och ledare i föreningen. Stödet är ett sätt att premiera föreningar som engagerar sig och blir certifierade som en Säker & trygg förening.

Hur fungerar stödet?

  • Föreningen ska årligen uppdatera sina policydokument och se det som ett långsiktigt kontinuerligt utvecklingsarbete.
  • Föreningen ska redovisa hur de förankrat arbetet bland medlemmarna i föreningen.
  • Föreningen ska närvara på tre möten årligen. (Uppstartsmöte med erfarenhetsutbyte, individuella certifieringssamtal och certifieringskväll).
  • Föreningen ska ha uppdaterad policy på sin hemsida.

Efter certifieringen utbetalas ett stöd till certifierade föreningar. Första gången en förening certifieras erhåller den 10 000 kronor. Förening som omcertifieras erhåller 5 000 kronor årligen.

Vilka kan erhålla stöd?

Lokala föreningar som har sitt säte i Kalmar kommun och som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet och som certifierats som en Säker & trygg förening. Föreningen ska tillhöra en riksorganisation och vara registrerad i Kalmar kommuns föreningsregister. Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna.

Fler sidor inom barn- och ungdomsföreningar

Aktivitets- och ledarstöd

Här finns mer information kring stöd till barn- och ungdomsföreningar

Allmänna bestämmelser

Här kan du läsa mer om vilka allmänna bestämmelser som gäller för föreningsstöd.

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Driftstöd

Läs mer om barn- och ungdomsverksamhet - driftstöd

Investeringsstöd

Läs mer om barn- och ungdomsverksamhet - investeringsstöd

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till arrangemang - ideella föreningar

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Stöd till nystartad förening

Läs mer om stöd till nystartade föreningar

Publicerad: 5 april 2024