Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger föreningsstöd till föreningar som uppfyller de krav som ställs på föreningar inom olika områden. Då är föreningen stödberättigad. Stödet ska täcka en del av föreningens kostnader.

Fler sidor inom barn- och ungdomsföreningar

Aktivitets- och ledarstöd

Här finns mer information kring stöd till barn- och ungdomsföreningar

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Driftstöd

Läs mer om barn- och ungdomsverksamhet - driftstöd

Investeringsstöd

Läs mer om barn- och ungdomsverksamhet - investeringsstöd

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till arrangemang - ideella föreningar

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Stöd till nystartad förening

Läs mer om stöd till nystartade föreningar

Stöd till säker och trygg förening

Läs mer om stöd till säker och trygg förening

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 5 april 2024