Kulturföreningar

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom kulturföreningar.

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Arrangemangsstöd

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - lokalstöd

Mer information kring lokalstöd till kulturföreningar hittar du här

Stöd till kulturföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du information för verksamhetsstöd till kulturföreningar