Övrig kulturaktör

Här hittar ni stöd för er som är kulturaktörer.

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Stöd till projekt - Kulturprojekt för övriga kulturaktörer

Mer information om stöd till kulturprojekt hittar du här