Visst du att Stadshuset vid Stortorget uppfördes från början som läroverk 1833–1835?

Byggnaden var ritad av arkitekt Carl Fredrik Sundvall i nyklassisk stil med två våningar och en paradvåning

I bottenvåningen fanns sex klassrum och ett samlingsrum. På andra våningen fanns två hörsalar och festsal och på den tredje våningen fanns bibliotek och samlingar.

Byggnaden ersatte från början ett skolhus byggt 1693 på samma plats, som förstördes vid stadsbranden 1800. Det enda som finns kvar av detta första stenhus är den välvda källaren. Nytt läroverk, nuvarande Stagneliusskolan, byggdes på 1930-talet och den gamla skolbyggnaden ändrades och byggdes om för att bli nuvarande stadshus och invigdes 1937.

Detta är en del av vår serie för att berätta om vårt historiska Kalmar.

Svartvit gammal bild på Stadshuset i Kalmar
Bild i nutid på Stadshuset i Kalmar. Gul fasad

Fler sidor inom kalmar kommuns serie om historiska kalmar

Kalmar Teater

Visste du att Kalmar Teater fyller 160 i år och var från början en biljardsalong?

Rotundan

Rotundan byggdes 1857 och användes som vaktstuga och övernattningsbostad för brovakten som tog upp bropenningen för

Rådhuset

Rådhuset vid Stortorget byggdes 1684–1690 och är ett unikum bland svenska rådhus på grund av sin rika, ovanliga ark

Skälby kungsgård

Visst du att från början var Skälby kungsgård en by med fyra gårdar och under medeltiden blev byn klostergods?

Publicerad: 2 maj 2023