Skälby kungsgård

Visst du att från början var Skälby kungsgård en by med fyra gårdar och under medeltiden blev byn klostergods?

Landshövdingar hade denna gård som en löneförmån tills boställssystemet upphörde under 1800-talets.

Skälby kungsgård ägs numera av Kalmar kommun.

Till gården hörde en mängd torp som givit namn åt några av Kalmars stadsdelar bl.a, Brändtorpet, Oxhagstorpet, Funkabotorpet, Svensknabben och Jutnabben. Framför huvudbyggnaden anlades på 1600-talet en stor trädgård och här fanns hundratals rosenbuskar och fruktträd. År 1741 besökte botanikern Carl von Linné trädgården.

När Ölandsbron skulle byggas i början på 1970-talet la man ner jordbruket. En mängd föreningar delar idag på de olika byggnaderna. Sedan 1973 finns här Skälby 4H och områdets karaktär av lantbruk bevarats, om än i liten skala. Idag är området ett av Kalmars mest besökta rekreationsområden.

Detta är en del av vår serie för att berätta om vårt historiska Kalmar.

Vi tackar Moritz Fingerhut för text och bild.

Foto: Walter Blomberg 1960 och Moritz Fingerhut 2020.

Svartvit bild på Skälby kungsgård
Bild på Skälby kungsgård

Fler sidor inom kalmar kommuns serie om historiska kalmar

Kalmar Teater

Visste du att Kalmar Teater fyller 160 i år och var från början en biljardsalong?

Rotundan

Rotundan byggdes 1857 och användes som vaktstuga och övernattningsbostad för brovakten som tog upp bropenningen för

Rådhuset

Rådhuset vid Stortorget byggdes 1684–1690 och är ett unikum bland svenska rådhus på grund av sin rika, ovanliga ark

Stadshuset

Byggnaden var ritad av arkitekt Carl Fredrik Sundvall i nyklassisk stil med två våningar och en paradvåning

Publicerad: 3 maj 2023