Klapphuset

Klapphuset är det enda återstående i Skandinavien. Det byggdes 1902-1906 och ligger mellan Kvarnholmen och Varvsholmen.

Från början fanns klappbryggor utmed stadens stränder, vilka efter önskemål om bättre skydd mot väder och vind ersattes med klapphus. Dessa blev också viktiga mötesplatser för stadens kvinnor. Tvätten sköljdes och klappades i den bassäng som finns i byggnadens centrum. Runt bassängen löper bryggan med klappningsplatser av nedsänkta tunnor. 

Källa: Kalmar läns museum

Klapphuset är fortfarande i bruk och är öppet mellan 1 maj till och med 30 september, alla dagar cirka 06.00-07.00 till cirka 21.00.

Välkommen!

Fler sidor inom kulturhistoria, kulturarv

Kalmar kommuns serie om historiska Kalmar

Här samlar vi historiska bilder från Kalmar

Kalmar läns museum

Museets samlingar speglar länets förhistoria och historia

Möt stormaktstiden i Kalmar

Gömda rum och öppna torg på Kvarnholmen.

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2020
Publicerad: 5 juli 2018