Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/diarium-och-arkiv/kommunarkiv/gamla-kalmarbilder.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.