Visste du att Rådhuset vid Stortorget innehöll både arrestlokal och krog?

Rådhuset vid Stortorget byggdes 1684–1690 och är ett unikum bland svenska rådhus på grund av sin rika, ovanliga arkitektur och för att det är bevarat i ursprungligt skick

Fasaden mot torget är holländskt präglad och pryds av kung Karl XI:s monogram och latinska texten ”Obseqvium iuvat” vilket betyder ”lydnad är gagnelig” samt ”Discernendo corrigit” som betyder ”rättar genom att urskilja”. Portalen har inskriften ”Pietate sublata, iustitia tollitur” vilket betyder ”försvinner vördnaden för det rätta, då är rättvisan borta”. Ett tydligt spår efter tiden som rådhus.

Tidigare har det funnits ett litet torn och en balkong på fasadens mitt med de försvann i en brand 1731. Byggnaden inrymde från början stadens förvaltning och rådhusrätten. I bottenvåningen med vackra valvbågar fanns rådhuskällaren, en av stadens krogar, fram till slutet av 1800-talet. I byggnadens källare fanns arrestlokaler.

Tingsrätten lämnade Rådhuset 1987 och lokalerna togs då över av Kalmar kommun.

Detta är en del av vår serie för att berätta om vårt historiska Kalmar.

Svartvit gammal bild på Rådhuset i Kalmar
Färgbild på Rådhuset i Kalmar

Fler sidor inom kalmar kommuns serie om historiska kalmar

Kalmar Teater

Visste du att Kalmar Teater fyller 160 i år och var från början en biljardsalong?

Rotundan

Rotundan byggdes 1857 och användes som vaktstuga och övernattningsbostad för brovakten som tog upp bropenningen för

Skälby kungsgård

Visst du att från början var Skälby kungsgård en by med fyra gårdar och under medeltiden blev byn klostergods?

Stadshuset

Byggnaden var ritad av arkitekt Carl Fredrik Sundvall i nyklassisk stil med två våningar och en paradvåning

Publicerad: 2 maj 2023