Projekt Hållbara resval

Hållbara Resval är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet som startade 2019.

När Linnéuniversitetet fick en gemensam adress i centrala Kalmar fördubblades nästan arbetsplatserna i stadskärnan och ett stort antal studenter och anställda skulle rymmas på en relativt liten yta. Då krävs nya resvanor där hållbara transportslag blir viktigare. Det blev uppstarten för samverkansprojektet Hållbara Resval. Projektet har extern medfinansiering från Europiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län och målet är fler invånare ska välja hållbara sätt att resa till och från Kalmar. 

Göra det lätt att välja rätt

Beteendeförändring har varit en ledstjärna för projektet. Två exempel är appen BetterPoints samt ett cykelbibliotek för el-lådcyklar. Cykelbiblioteket tillhandahåller el-lådcyklar som hyrs ut i perioder om tre veckor. Tanken är att invånarna ska få en chans att testa hur en el-lådcykel kan ersätta bilresor i vardagen, med förhoppningen att provperioden kan leda till att man sedan investerar i en egen el-lådcykel. Appen BetterPoints uppmuntrar till hållbara och hälsosamma resval genom att belöna resor till fots, med cykel och kollektivtrafik med poäng och vinstchanser.

Fortsättningsprojekt

I april 2022 blev projektet beviljat en fortsättning fram till oktober 2023. Fortsättningen fokuserar på att utveckla arbetet med och utvärdera appen BetterPoints. Cykelbiblioteket lever vidare via finansiering av Vatten- och miljönämnden. Projektets andra aktiviteter avslutades och en slutrapport författades.

Mer information finns här: kalmarcykelbibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kalmarlan.betterpoints.app Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom projektet har också regelbundna resvaneundersökningar genomförts. Vartannat år sammanställs resultatet i en populärvetenskaplig version.

Fler sidor inom hållbart resande i kalmar kommun

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Norra länken

Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Vår satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare.

Publicerad: 9 november 2022