Stöd till kulturföreningar - lokalstöd

Lokala föreningar som har sitt säte i Kalmar kommun och bedriver ideell kulturverksamhet. Föreningen ska tillhöra en riksorganisation och vara registrerad i Kalmar kommuns föreningsregister. Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna.

Förening ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.

Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.

Ansökan om stöd ska skickas in senast den 15 oktober. Föreningen redovisar då föregående års, samt planerad verksamhet. Ansökan ska innehålla uppgifter om antalet medlemmar. ”Lokalstöd kulturföreningar”.

Ansökan sker digitalt via:Kalmar kommuns sida för bokning och bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalstödet utbetalas under januari månad till föreningens plus/bankgiro. Kultur- och fritidsnämnden kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs.

För information kontakta:
Kultur- och fritidsförvaltningen, 010-352 00 00, kultur_forening@kalmar.se

Fler sidor inom kulturföreningar

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Arrangemangsstöd

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du information för verksamhetsstöd till kulturföreningar

Publicerad: 5 april 2024