Projektstöd

Fler sidor inom kulturföreningar

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Arrangemangsstöd

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Stöd till kulturföreningar - lokalstöd

Mer information kring lokalstöd till kulturföreningar hittar du här

Stöd till kulturföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du information för verksamhetsstöd till kulturföreningar

Publicerad: 5 april 2024