Projektstöd

Fler sidor inom hembydsföreningar

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Arrangemangsstöd

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Investeringsstöd

Läs mer om barn- och ungdomsverksamhet - investeringsstöd

Stöd till hembygdsföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du mer information kring stöd till hembygdsföreningar

Publicerad: 5 april 2024