Arrangemangsstöd

Fler sidor inom hembydsföreningar

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Investeringsstöd

Läs mer om barn- och ungdomsverksamhet - investeringsstöd

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till hembygdsföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du mer information kring stöd till hembygdsföreningar

Publicerad: 5 april 2024