Hundrastgården i Kalmarsundsparken

Hundrastgården i Kalmarsundsparken.

Just nu

Rastgården är uppdelad i två delar. Under tiden gräset etablerar sig i den ena delen kommer den att hållas stängd.

Hundrastgården ligger i den västra delen av Kalmarsundsparken.

Fler sidor inom hundrastgårdar

Hundrastgården i Funkabo

Hundrastgården i Funkabo hittar du under Ölandsleden.

Hundrastgården i Lindsdal

Hundrastgården i Lindsdal hittar du vid korsningen Nils Holgerssons väg – Förmansvägen

Hundrastgården i Skärgårdsparken

Hundrastgården ligger i våtmarksområdet Kalmar Dämme som är en del av friluftsområdet Skärgårdsparken.

Hundrastgården i Smedby

Hundrastgården ligger i korsningen mellan Dokumentvägen och Ebbetorpsvägen.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023
Publicerad: 10 december 2020