Hundrastgårdar

I Kalmar kommun finns inhägnade hundrastgårdar på flera platser.

Hundrastgården i Funkabo

Hundrastgården i Funkabo hittar du under Ölandsleden.

Hundrastgården i Kalmarsundsparken

Hundrastgården ligger i den västra delen av Kalmarsundsparken.

Hundrastgården i Lindsdal

Hundrastgården i Lindsdal hittar du vid korsningen Nils Holgerssons väg – Förmansvägen

Hundrastgården i Skärgårdsparken

Hundrastgården ligger i våtmarksområdet Kalmar Dämme som är en del av friluftsområdet Skärgårdsparken.

Hundrastgården i Smedby

Hundrastgården ligger i korsningen mellan Dokumentvägen och Ebbetorpsvägen.