Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Hundrastgårdar

I Kalmar kommun finns i dagsläget två inhägnade hundrastgårdar. Du hittar dem i Funkabo och Kalmarsundsparken.

Hundrastgården i Funkabo

Hundrastgården i Funkabo hittar du under Ölandsleden.

Hundrastgården i Kalmarsundsparken

Hundrastgården ligger i den västra delen av Kalmarsundsparken.