Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Hundrastgårdar

I Kalmar kommun finns i dagsläget två inhägnade hundrastgårdar. Du hittar dem i Funkabo och Kalmarsundsparken.

Hundrastgården i Funkabo

Hundrastgården i Funkabo hittar du under Ölandsleden.

Hundrastgården i Kalmarsundsparken

Hundrastgården ligger i den västra delen av Kalmarsundsparken.