Edlevo

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i Edlevo app.

Edlevo logotyp, grafik

Lägga in dina kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter är viktigt att lägga in ifall skolan behöver nå dig. Förändringar ska uppdateras så fort som möjligt.

Det är viktigt att varje vårdnadshavare lägger in sin adress, sin e-post och sitt telefonnummer.

I klippet nedan kan du se hur du lägger in dina kontaktuppgifter:

 

Hur lägger jag in ett schema för barn i förskola?

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 • Klicka på Barnschema/Lovplacering
 • Klicka på Registrera schema
 • Välj en vecka för att registrera tid
 • Fyll i den tid du lämnar barnet till förskolan
 • Fyll i den tid du hämtar barnet
 • Ovanför tiden finns två knappar:
  - Den vänstra kopierar du tiden
  - Den högra klistrar du in tiden
 • Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag
 • När du är klar klickar du på den blå knappen längst ner som heter Bekräfta ändrade schematider
 • I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

I filmen nedan kan du se hur du lägger in ett schema för förskola:

 


Hur lägger jag in ett schema för barn med kväll, helg eller nattomsorg?

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 • Klicka på Barnschema/Lovplacering
 • Klicka på Registrera schema
 • Välj vilken placering schemat ska registreras på
 • Välj den vecka schemat ska börja på
 • Fyll i den tid du lämnar barnet på
 • Fyll i den tid du hämtar barnet på
 • Vid registrering nattetid är det viktigt att du lägger in tiden fram tills dagen slutar. Exempelvis om du lämnar ditt barn på lördag klockan 17 och hämtar på söndag klockan 07 ska du fylla i: lördag klockan 17.00-23.59 och söndag 00.00-07.00
 • Ovanför tiden finns två knappar:
  - Den vänstra kopierar du tiden
  - Den högra klistrar du in tiden
 • Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag
 • När du är klar klickar du på den blå knappen längst ner som heter Bekräfta ändrade schematider
 • I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

I filmen nedan kan du se hur du lägger in ett schema för förskola:


Hur lägger jag in ett schema för barn på fritids?

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 • Klicka på Barnschema/Lovplacering
 • Klicka på Registrera schema
 • Välj den vecka schemat ska börja på
 • Fyll i den tid du lämnar barnet till fritidshemmet tills barnet börjar skolan
 • Klicka på plustecknet och fyll i när barnet börjar och slutar på fritids på eftermiddagen
 • Ovanför tiden finns två knappar:
  - Den vänstra kopierar du tiden
  - Den högra klistrar du in tiden
 • Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag
 • När du är klar klickar du på den blå knappen längst ner som heter Bekräfta ändrade schematider
 • I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

I filmen nedan kan du se hur du lägger in schema för barn som går på fritids:

 

Vid frånvaro för en hel dag:

 • I Edlevo väljer du Frånvaro
 • Sedan på Frånvaroanmälan
 • Du ser till att Heldag är ifylld
 • Klicka på tidsperiod
 • När du är klar klickar du på Skicka frånvaro

I klippet kan du se hur du frånvaroanmäler för heldag:

 

Vid frånvaro för en del av dag:

 • I Edlevo väljer du Frånvaro
 • Sedan på Frånvaroanmälan
 • Du ser till att Tidsbestämd är ifylld
 • Fyll i datum och tid
 • När du är klar klickar du på Skicka frånvaro

I klippet kan du se hur du frånvaroanmäler för del av dag:

 

Ja, du som har barn i förskola eller fritidshem kan skicka ett meddelande till verksamheten. De visas samma dag för behörig personal.

I klippet nedan kan du se hur du skickar ett meddelande:

 

I Edlevo-appen klickar du fram till det barn som vistelsetiden gäller.

 • Klicka på Barnschema/Vistelsetid/Lovplanering
 • Klicka på Registrera vistelsetid
 • I boxen ovan ser du nuvarande vistelsetid och i boxen under ser du framtida vistelsetid
 • För att registrera ny tid klickar du på Lägg till vistelsetid
 • Du väljer sedan vilket datum tiden gäller från samt hur många timmar per vecka
 • När du är klar klickar du på den gröna knappen Registrera

Nedan kan du se ett klipp hur du gör:

Ja, absolut. Du kan sköta ditt barns schema och frånvaro via Edlevos hemsida som du når via en webbläsare:

Till Edlevos inloggningssida Länk till annan webbplats.

Ja, du behöver registrera så kallad "lovplanering" i appen om ditt barn inte har behov av omsorg . Vi behöver veta detta så att vi enkelt kan se hur många barn som är i behov av omsorg och hur mycket personal som krävs.

I Edlevo-appen klickar du fram till det barn som vistelsetiden gäller.

 • Klicka på Barnschema/Vistelsetid/Lovplanering
 • Klicka på Lovplanering
 • Här ser du om det finns några aktiva registreringar inför en lovperiod och om lovplanering har registrerats eller inte.
 • Klicka på aktuell lovperiod
 • Markera de dagar du inte har behov av barnomsorg under lovperioden.
 • När du är klar klickar du på den blåknappen Bekräfta registrering
 • Du får nu en sammanfattning av dagar du valt. När du är klar klickar du på den gröna knappen Skicka in
 • Du får en bekräftelse när du är klar.

Nedan kan du se ett klipp hur du gör:

Fler sidor inom skolappar

Unikum

Unikum är den skolappen vi använder för att samla all dokumentation om ditt barn.

Frånvarohantering

Frågor rörande frånvaro

Ditt barns schema

Frågor rörande schema

Senast uppdaterad: 18 juni 2024
Publicerad: 6 februari 2023