Komvux som anpassad utbildning - särskild utbildning för vuxna

Lärvux syfte är att ge dig som vuxen med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån dina egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, fortsatta studier och boende.

Fler sidor inom anpassad skola

Anpassad grundskola

Så fungerar anpassad grundskola för barn och vuxna i Kalmar kommun

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har gått anpassad grundskola.

Gröndalsskolan

Välkommen till Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Publicerad: 24 maj 2017