Arrangemangsstöd

Fler sidor inom seniorföreningar

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till föreningar för seniorer

Här finns mer information kring stöd till föreningar för seniorer

Publicerad: 5 april 2024