Arrangemangsstöd

Fler sidor inom föreningar för funktionsnedsatta

Allmänna bestämmelser

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.

Projektstöd

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till föreningar för funktionsnedsatta

Mer information till föreningar för funktionsnedsatta.

Publicerad: 5 april 2024