Vår trädgård

Vi försöker ta till vara på allt som odlas i trädgården! Precis som förr i tiden. Vi använder gårdens frukt och bär när vi gör saft, bakverk, sylt, marmelad och chutney.

Temapunkter i trädgården

I trädgården finns nio temapunkter där du får veta mer om gården, de som bodde här och deras liv i slutet av 1800-t