Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Beskrivning av fruktsorter i Krusenstiernska trädgården i Kalmar

Närbild på äpplen i ett äpelträd

Fruktodlingen har gamla anor och vi har ett stort utbud av sorter. De nästan 200 träden finns utmarkerade på en karta för intresserade besökare.

2010 utsågs Krusenstiernska gården till ett av Sveriges 14 klonarkiv. Klonarkiven är viktiga för att levandegöra vårt arv av fruktsorter. Krusenstiernska gården har till uppgift att bevara ett tiotal lokala mandatsorter av äpple och fyra av päron. Ett av äpplena är Kalmar glasäpple.

ALEXANDER (Mandatsort)

Rysk sort från slutet av 1700-talet som kom till Sverige runt 1830. Frukten är mycket stor, brett kägellik, med en vacker röd färg i strimmor. Den mognar i oktober och kan lagras till november. Alexander är en bords- och hushållsfrukt som har en söt smak med svag syra och arom. Trädet är relativt starkväxande med bred krona och hängande grenar. Äldre träd är relativt sällsynta i gamla trädgårdar i Kalmartrakten.

BORGHERRE (Mandatsort)

Sort från 1700-talet av okänt ursprung, vanlig i Tyskland. Frukten är stor av växlande form, lik Gravensteiner, men saknar denna sorts fina lukt. Grundfärgen är gröngul med en röd marmorering eller röda strimmor på solsidan. Köttet är saftig och syrligt utan någon speciell arom. Det är en hushållsfrukt, som också bär namnet Bullerhus, då kärnorna lossnar då äpplet skakas. Frukten mognar i september och kan lagras fram till januari. Trädet är stort med en bred krona. Det finns en hel del träd av Bergherre i gamla trädgårdar i Kalmartrakten. Holländska kantäpplen omnämns i Krusenstiernska trädgårdens fruktförteckning från 1870-talet, vilket åsyftar denna sort.

BORSDORFER (Mandatsort)

En av våra äldsta äppelsorter, troligen från Tyskland, omtalad redan 1561. Namnet finns i en skrift från 1600-talet i Uppsala bibliotek. Frukten är liten, gröngul med en strimmig röd täckfärg. Den mognar i december och håller sig till februari. Det är en dessertfrukt med saftigt kött med god smak. Trädet växer långsamt och får en bred krona.

GULDPARMÄN (Mandatsort)

Sorten är av okänt ursprung, den kom till Sverige på 1850-talet. Frukten är liten och valsformig, guldguI med på solsidan en ljusröd strimmig och marmorerad täckfärg. Den skördas i mitten av oktober och äts i december till februari. Guldparmän är en dessertfrukt vars kött är saftigt med söt smak och god arom. Trädet får en liten krona. I den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870- talet nämns Prinses Pipping, vilket troligen är denna sort.

HÖSTPARMÄN (Mandatsort)

Troligen en engelsk sort, omtalad redan 1629, som odlats i Sverige sedan 1700-talet. Frukten är medelstor, stympat konisk, med gulgrön färg och en brunröd täckning. Det är en dessertfrukt vars kött är fint och saftigt med en söt smak och egendomlig arom. Trädet är svagväxande med gles rund krona.

KALMAR GLASÄPPLE (Mandatsort)

Sort av osäkert ursprung, införsel till Sverige är okänt, eventuellt kan den ha kommit från Schleswig­-Holstein. Stor plattrund frukt som har kraftiga åsar och en gulvit färg. Vissa frukter kan få en brunröd till klarröd täckfärg. Frukten skördas i mitten av oktober och äts i januari-april. Köttet är sötsyrligt med aromatisk smak. Trädet är starkväxande med starka grenar. Det finns åtskilliga träd i trädgårdar i Kalmartrakten. I den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870-talet nämns Glas-äpple, vilket troligen är denna sort.

RÖD HÖSTKALVILL (Mandatsort)

En gammal fransk sort från 1600-talet, som troligen kom till Sverige under 1800-talet. Fruktens utseende är mycket speciellt, frukten är starkt kantig med kraftiga åsar och helt täckt av en mörkröd till svartröd färg. Det är en bords- och hushållsfrukt som mognar i oktober-november. Köttet är rödfärgat med syrlig, mindre god smak. Trädet blir medelstort till stort med en rund utbredd krona. Det finns ett fåtal träd i Kalmartrakten i hög ålder.

STENSBERGSÄPPLE (Mandatsort)

Sorten har fått sitt namn efter Stensbergs gård i Kalmar. Den omnämns första gången i Eneroths pomologi 1864. Frukten är ett mindre plattrunt äpple, gul med en orangeröd till röd täckfärg. Den mognar i november och håller sig till långt fram på våren. Köttet är saftigt och syrligt med en god arom. Träden blir relativt stora. En handfull äldre träd finns kvar i Kalmartrakten.

COX 'S ORANGE

Engelsk sort från 1825, som infördes till Sverige 1865. Frukten är medelstor och rund, gröngul vid mognaden med en brunrödorange täckfärg. Den mognar i november och håller sig till januari. Cox 0 är en första klassens dessertfrukt med en rik komplex arom. Trädet är medelstort och kräver en varm växtplats. Sorten är mycket vanlig i Kalmartrakten. I Krusenstiernska trädgården finns flera träd planterade på 1950-talet

COX 'S POMONA

Troligen en engelsk sort av okänd ålder som blev allmänt odlad i Sverige efter 1900. Frukten är stor, kantig och rödfärgad. Köttet är saftigt och sött med en svag syra och arom. Den mognar i oktober och kan hålla sig till februari. Trädet blir medelstort. Tillsammans med Gravensteiner och Cox's Orange är det den vanligaste sorten i Kalmartrakten. I Krusenstiernska trädgården finns flera träd planterade på 1950-talet.

GRAVENSTEINER

Sorten är av okänt ursprung, den kan ha uppstått vid slottet Graasten i Danmark, som kom till Sverige under slutet av 1700-talet. Frukten är stor, kantig och mycket variabel med en gul färg med röda flammor. Fruktköttet är mycket saftigt, krispigt, sött, syrligt med en mycket god arom. Trädet blir stort med en bred krona. Det är en av de vanligaste sorterna i Kalmartraktens trädgårdar, bland dessa finns många träd av hög ålder. Eneroth skrev att Gravensteiner är Sveriges ädlaste frukt och att den utvecklas bäst i Kalmartrakten. Gul Gravensteiner finns i en fruktförteckning från 1870-talet i Krusenstiernska arkivet.

GUL RICHARD

Sorten kommer troligen från norra Tyskland och är från 1700-talet. Den kom till Sverige 1864. Frukten är medelstor, konisk med gulgrön färg, sällan finns en svag röd lila täckfärg. Den mognar i november och håller sig till januari. En dessertfrukt som är söt och syrlig med en speciell arom. Trädet blir medelstort. Det finns en del äldre träd i Kalmartrakten.

HAMPUS

Sorten är av okänt ursprung och har odlats i Sverige i över 200 år. Frukten är liten och plattrund och gul med röda strimmor. Den mognar i augusti och smakar bäst direkt från trädet. Frukten är saftig och söt med god arom. Trädet blir inte så stort. Idag finns få träd kvar i Kalmartrakten.

INGRID MARIE

En dansk sort från omkring 1905 och som odlats i Sverige sedan 1930-talet. Frukten är medelstor och plattrund och har en mörkröd färg. Den mognar i oktober och håller sig till februari. Det är en dessertfrukt som är söt och saftig med en god arom. Trädet blir medelstort. Sorten är vanlig i Kalmartrakten. I Krusenstiernska trädgården finns flera träd planterade på 1950-talet.

LORD SUFFIELD

En engelsk äppelsort från 1820-talet. Frukten kan bli mycket stor och är brett äggrund och gulvit i färgen utan rodnad. Fruktköttet är löst och saftigt med en syrlig smak utan sötma. Trädet blir litet.

MCINTOSH

Kanadensisk sort från 1811, som kom till Sverige 1922. Ett runt äpple med en röd till blåröd färg. Frukten mognar i oktober och kan lagras till februari. Det är ett saftigt, sött och syrligt äpple med en nästan parfymerad arom. Trädet växer medelstarkt.

ORANIE

Sorten är av okänt ursprung och har odlats i Sverige sedan 1700-talet eller tidigare. Det är en medelstor plattrund frukt med en gulgrönvit färg och en svag tegelröd-orangeröd täckfärg på solsidan. Frukten plockas i mitten av september och håller sig några veckor. Smaken är söt och syrlig, köttet saftigt med en arom av högsta klass. Oranie blir ett mindre träd. Sorten finns i många, oftast ä Idre fruktträdgårdar, i KaImartrakten.

RIBSTON

Engelsk sort från början av 1700-talet, som blev vanlig i Sverige under 1800-talet. Frukten är medelstor, svagt kantig och plattrund och har ett strävt skal och är vid mognaden guldgul med en orangeröd täckfärg. Den mognar i november och kan vid goda lagringsförhållanden hålla sig till maj. Ribston är ett första klassens dessertäpple med ett fast saftigt kött och en mycket god arom. Det finns många träd i Kalmartrakten.

ÅKERÖ

Troligen en svensk sort från 1600- eller 1700-talet från Åkerö säteri i Sörmland. Ett stort äpple, avlångt med en vitgul färg oftast med en tegelröd täckfärg med strimmor. Den mognar i början av oktober och håller sig oftast till jul. Åkerö är en dessertfrukt av högsta kvalitet med ett fast och saftigt kött och en sötsyrlig smak med en mycket speciell arom. Trädet blir högt med en smal krona. Åkerö är en vanlig sort i Kalmartraktens trädgårdar.

ÖLANDS KUNGSÄPPLE

Sorten är av okänt ursprung, men var vanlig i många trädgårdar på Öland och runt Kalmar under 1800-talet under namnet "Kungsäpple". Frukten är medelstor med konisk form och rund i tvärsnittet. Färgen är karaktäristiskt mörkröd. Den mognar i slutet av september och håller sig till jul. Den har en söt, lite syrlig smak. Trädet kan bli mycket stort. Det finns åtskilliga stora äldre träd kvar i Kalmartrakten, men framför allt på Öland. Kungsäpple omnämns i en fruktförteckning från 1870-talet från Krusenstiernska trädgården.

GULDRENETT

Äppelsorten Guldrenett har odlats under lång tid i många länder. Det finns också flera sorter av äpplen som burit namnet Guldrenett. I den Krusenstiernska fruktförteckningen nämns Gul Renett.

GULDPIPPING

En engelsk 1500-talssort som odlats i Sverige under lång tid. Frukten är rund och liten med en guldgul färg. Den mognar i december och håller sig till mars. Frukten är sötsyrlig med en rik kryddig arom. För att den ska nå fullständig utveckling krävs en varm växtplats. Trädet har ett egendomligt växtsätt med en spenslig grenuppbyggnad och fina kvistar. Guld pipping omnämns i den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870-talet.

GRÅGYLLING

En mycket gammal sort av okänt ursprung som odlats länge i Sverige. Frukten är stor med en stympat konisk form. Färgen är grön-gul-vit med en röd täckfärg med strimmor. Den mognar i slutet av september och håller sig till november och har en sötsyrlig speciell smak. Trädet blir stort med en bred krona. Det finns äldre träd kvar i trakten, men sorten hör till de ovanliga. Då sorten har en lång odlingshistoria i Sverige finns många synonyma namn, ett av dem är Vinterastrakan. Under detta namn finns sorten med i en fruktlista från majorskan Krusenstiernas trädgård i Kalmar gamla stad, det vill säga, nuvarande Kalmar stadspark.

KANADARENETT

Troligen en fransk 1700-talssort, som infördes till Sverige år 1863. Frukten kan bli mycket stor, den är stympat konisk och mjukt kantig. Färgen är gulgrön med en svag rödbrun strimmig täckfärg. Den mognar i november och kan lagras till maj. Köttet är saftigt, men saknar utpräglad arom och sötma. Den kräver en varm sommar för bästa utveckling. Canada renett omnämns i den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870-talet.

PRINSESSÄPPLE

Sorten är av okänt ursprung och har odlats i Sverige sedan 1700-talet. Frukten är stor, avlång och svagt kantig. Frukten är ljust grön-gul med strimmor av sammanhängande orangeröd täckfärg. Den mognar i slutet av september och kan lagras till mars. Köttet är fast och sött med en kryddig arom. Trädet blir medelstort.

ROSENHÄGER

Rosenhäger kan vara en svensk sort av ovisst ursprung. Det är ett medelstort kantigt plattrunt äpple. Den är oftast vackert färgad av en lackröd täckfärg över större delar av frukten. Frukten mognar i slutet av september och kan lagras till november. Köttet är ett saftigt sötsyrligt med en god arom. Eneroth skriver att det är Sveriges ädlaste frukt. Trädet växer kraftigt. Rosenhäger är en sällsynt sort i Kalmartrakten. Sorten nämns i en fruktlista från majorskan Krusenstiernas trädgård i Kalmar gamla stad, det vill säga nuvarande Kalmar stadspark.

RÖD ASTRAKAN

Sorten kan vara svensk eller rysk, den omnämns i Sverige för första gången på 1780-talet. Frukten är rund och medelstor, med en, vanligen över hela frukten, lackröd täckfärg. Den mognar i slutet av augusti och är hållbar några veckor. Köttet är saftigt, sött och syrligt med en fin arom. Trädet blir stort. Sorten är mycket ovanlig i Kalmartrakten. Sorten omnämns i den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870-talet.

RÖTT JÄRNÄPPLE

En äpplesort från Tyskland, som odlats där liksom i Sverige i flera hundra år. Ett äggrunt till koniskt äpple med en klarröd täckfärg över större delen av frukten. Det är en mycket hållbar frukt som mognar i januari och kan lagras till maj. Köttet är saftigt och syrligt. Trädet växer starkt med en bred krona. Det finns få äldre träd i Kalmartrakten. I den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870- talet nämns Röd Pipping, vilket är synonymt med denna sort. I förteckningen nämns också Jern­äpple, vilket det också kan vara, men det har funnits många olika järnäpplen i Sverige.

Päron

JOHANTORP Mandatsort

Sorten har fått sitt namn av gården Johantorp i Helsingborgstrakten, varifrån den spreds genom Ramlösa plantskola, som fått den från Lubeck, under 1800-talets första hälft. Frukten är medelstor, mörkgrön och kvittenlik med en brunröd täckfärg. Det är en bords- och hushållsfrukt som mognar i januari och kan bevaras till mars. Köttet är fast med söt smak och svag arom. Trädet är starkväxande som årligen bär rikligt. Äldre träd förekommer här och var i trädgårdar i Kalmartrakten.

WINDSOR Mandatsort

Sort från 1500-talet av okänt ursprung. När Windsor kom till Sverige vet man ej, men det är före 1800-talet. Frukten är ljusgul, med en svag ljusröd täckfärg, långt utdragen med extremt långt skaft. Den mognar i början av september. Den har en medelmåttig saftighet och kan smaka sött vid god utveckling, vid sämre har den en kärv smak. Windsor är ett starkväxande träd med bred pyramidal krona. Sorten har inte sålts i Sverige på över hundra år och är därför mycket ovanlig. Det finns inga kända träd i Kalmartrakten. Då det är en sort med en lång historia har den fått många synonyma namn såsom Svanhalsar, Klockpäron, Jungfrulår och Hängpäron.

GREVE MOLTKE

En päronsort från Danmark från mitten av 1800-talet. Frukten blir stor, brett äggrund med största bredden på mitten. Färgen är gulgrön till grön med rost här och var och ibland en liten rodnad. Den mognar under första hälften av oktober och håller sig ungefär en månad. Köttet är mycket saftigt med sötsyrlig smak god arom. Trädet blir medelstort med en pyramidal krona. Greve Moltke är den i särklass vanligaste päronsorten i Kalmartraktens trädgårdar.

ESPERENS HERRE

En päronsort av okänt ursprung, som infördes till Sverige i mitten av 1800-talet. Frukten är medelstor med rund kägel lik form och grön till gulgrön utan rodnad. Den mognar i andra hälften av september och håller sig några veckor. Esperens herre är ett första klassens dessertpäron vars kött är saftigt, smältande, sött och mycket aromatiskt. Trädet blir litet. Esperens herre hör till en av de fem vanligaste päronsorterna i Kalmartrakten.

GRÅPÄRON

Troligen en fransk sort med en minst 400-årig historia, som infördes till Sverige i slutet av 1700-talet. Frukten är liten, päronformad med en gulgrön grundfärg och ett tjockt oftast nästan heltäckande rostöverdrag. Den mognar i omgångar från mitten av september och håller sig ett par veckor. Köttet är saftigt och sött och lite grynigt. Trädet blir mycket stort. Sorten nämns i förteckningen av fruktsorter i trädgården från 1870-talet. Gråpäron hör till en av de fem vanligaste päronsorterna i trädgårdar i Kalmartrakten.

EPARGNE

En fransk päronsort, omnämnd redan under 1600-talet. I Sverige nämns sorten för första gången under 1700-talet, men Eneroth skriver på 1860-talet att det finns många gamla och stora träd på Gotland. Det finns många synonyma namn exempelvis Kejsarinnepäron och Verte /ongue, som i Kalmartrakten blivit Vattlångor. Frukten är stor, avlång, utdraget päronformad och gul vid mognaden med mindre svaga brunröda strimmor. Den mognar första veckan i september och njutes direkt från trädet. Frukten är mycket saftig med en angenäm syra och sötma. Trädet blir medelstort med glesa grenar. Wertlång nämns i fruktförteckningen i Krusenstiernska trädgården från 1870-talet. En handfull träd i hög ålder finns i Kalmar och på Öland.

BONNE LOUISE D 'AVRANCHES

En fransk päronsort från slutet av 1700-talet som infördes till Sverige i mitten av 1800-talet. Frukten är stor och päronformad, ofta cylindrisk, gröngul och har en vacker mörkröd solsida. Den mognar i början av oktober och kan lagras ett par veckor. Köttet är saftigt och sött med svag syra och god arom. Trädet blir stort eller mycket stort. Bonne Louise hör till en av de åtta vanligaste päronsorterna i Kalmartrakten.

HOVSTA

En svensk sort som odlats under några hundra år, framför allt i Södermanland. Frukten är medelstor och äggrunt kägellik med en gröngul färg och en svag orange täckfärg på solsidan. Den är färdig för skörd i början av september. Hovsta är en hushållsfrukt med ett grovt kött med svag sötma och inte så god smak. Medelstarkväxande träd med pyramidal krona som alla år är rikbärande. Det finns ett fåtal träd i äldre trädgårdar i Kalmartrakten. I den Krusenstiernska fruktförteckningen från 1870-talet nämns Socker päron, vilket troligen är denna sort.

HÖSTBERGAMOTT

Höstbergamott är en gammal sort som är odlad i många länder. Namnet Pergamotter nämns av 0. Rudbeck på 1600-talet. Stora gamla träd fanns i Sverige av Höstbergamotter under 1800-talet. Frukten är liten plattrund, ljusgrön till gulgrön med en mörk-brunröd solsida. Den mognar i början av oktober och kan hålla sig ett par veckor. Köttet är sött, svagt syrligt med en egendomlig fin arom. Trädet blir medelstort. Det finns några äldre träd av denna sort i Kalmartrakten, den hör till de tjugo vanligaste päronsorterna. Sorten nämns i fruktförteckningen från 1870-talet som finns i det Krusenstiernska arkivet.

GRÄNNA RÖDPÄRON

En minst 300-årig päronsort av okänt ursprung. Frukten är medelstor, päron- eller flaskformad, ljusgul med en kraftigt färgad solsida i rödbrun till tegelröd täckfärg och rostfläckar. Frukten mognar under andra hälften av oktober. Köttet har svag sötma och syra och kan ibland vara kärv. Trädet blir högt och smalt. Det finns ytterst få gamla träd kvar av denna sort i Kalmartrakten. Röd päron nämns i den Krusenstiernska förteckningen från 1870-talet.

GÖTEBORGS DIAMANT

Sorten är av okänt ursprung. Den odlades under 1800-talet på många platser i västra Sverige. Frukten är stor och bred med platt undersida. Den gulnar vid mognaden och har ofta en mörk rödbrun täckfärg. Sorten mognar i mitten av september och håller sig någon vecka. Köttet är kornigt, saftigt och sött. Trädet blir stort med en bred pyramidal krona. Sorten förekommer i flera Kalmarträdgårdar, men hör inte till de vanligaste.

CHARNEU

En belgisk sort från omkring år 1800, som infördes till Sverige 1862. Frukten är stor till medelstor, långsträckt päronformad, gröngul till färgen med en svag flammig brunröd strimma på solsidan. Den skördas i oktober och njutes i november och december. Charneu har ett smältande kött med söt smak och en god arom. Trädet blir liksom många päron högt och smalt. Sorten hör till de tjugo vanligaste päronsorterna i Kalmartrakten.

Fler sidor inom vår trädgård

Temapunkter i trädgården

I trädgården finns nio temapunkter där du får veta mer om gården, de som bodde här och deras liv i slutet av 1800-t

Senast uppdaterad: 25 januari 2022
Publicerad: 7 januari 2021